Mức bảo hiểm xã hội khi ốm đau

Mức bảo hiểm xã hội khi ốm đau

  Mức hưởng bảo hiểm khi ốm đau của người lao động được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó có những nội dung như sau:  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật