Công bố hợp chuẩn tại Quảng Ninh


 

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

 • Các văn bản hướng dẫn khác

 

DỊCH VỤ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN TẠI QUẢNG NINH

 

 

 • Tư vấn mọi vấn đề pháp luật có liên quan;

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ cho khách hàng;

 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (nếu được phép);

 • Cung cấp mọi văn bản pháp luật có liên quan nếu khách hàng có yêu cầu;

 • Cam kết chất lượng dịch vụ  hỗ trợ uy tín và chuyên nghiệp;

 • Đảm bảo thời gian nhanh chóng, theo đúng quy định của pháp luật;

 • Có chế độ hậu đãi nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ khác của công ty;

 

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Công bố hợp chuẩn tại Quảng Ninh

 

 

I. Vì sao phải công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/hàng hóa tại Quảng Ninh?

 

Theo Khoản 8, Điều 3, Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật: “Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng”.

Theo Khoản 1, Điều 18,  Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa : Đối với hành vi vi phạm về công bố hợp chuẩn thì sẽ bị xử phạt đến 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

 

II. Danh mục sản phẩm/ hàng hóa phải công bố hợp chuẩn

 

Đối với sản phẩm/ hàng hóa không có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm/ hàng hóa nhóm 1) là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu cần công bố hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa của mình.

 

III. Thủ tục công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/ hàng hóa tại Quảng Ninh

 

1.Nguyên tắc công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/ hàng hóa tại Quảng Ninh

 Đối tượng của công bố hợp chuẩn là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện.

Việc công bố phù hợp tiêu chuẩn tương ứng dựa trên:

 • Kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện hoặc;

 • Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Việc thử nghiệm phục vụ đánh giá hợp chuẩn phải được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

 

2.Trình tự công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/ hàng hóa tại Quảng Ninh

 

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng.

Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh

 

3. Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/ hàng hóa tại Quảng Ninh

 

* Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba), chuẩn bị hồ sơ đầy đủ những giấy tờ sau:

 

 • Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu);

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh công bố hợp chuẩn (Đó có thể là: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập….);

 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

 •  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn.

 

* Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ những giấy tờ sau:

 

 • Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu);

 • Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh công bố hợp chuẩn (Đó có thể là: Giấy đăng ký doanh nghiệp, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập….);

 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

 • Quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo mẫu) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý -  áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...);

 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực – áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...);

 • Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (theo mẫu);

 •  Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực.

 

4. Thời hạn xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm/ hàng hóa tại Quảng Ninh

 

Sau khi nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, hồ sơ được xử lý như sau:

Nếu hồ sơ được nộp thiếu mọt trong những giấy tờ đã được nêu ở trên, thì chuyên viên tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh sẽ ra Thông báo đề nghị bổ sung giấy tờ trong vòng 03 ngày làm việc. Sau thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ không được bổ sung đầ đủ thì sẽ hủy bỏ việc xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn.

Nếu hồ sơ đầy đủ giấy tờ đã nêu thì sẽ được chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh tổ chức kiểm tra tính hợp lệ trong vòng 05 ngày làm việc:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sẽ có Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn. Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn có giá trị theo giá trị của giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp hoặc có giá trị 03 (ba) năm kể từ ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh ký xác nhận báo cáo đánh giá hợp chuẩn (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp chuẩn).

 • Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, sẽ có Thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân tại Quảng Ninh công bố hợp chuẩn và có trình bày rõ lý do.

 

Công bố hợp chuẩn cho sản phẩm tại Quảng Ninh

 

Trân Trọng!

Ex: Trang Nguyễn

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 2/115, Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 9B, Tổ 10, Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật