Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Quảng Ninh

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư tại Quảng Ninh

  Cùng với những hình thức đầu tư khác "chuyển nhượng dự án đầu tư" là một trong những hình thức được nhiều nhà đầu tư lựa chọn khi đầu tư vào Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng. Vậy thủ tục này thực hiện như thế nào? Tham khảo bài viết của...

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giấy phép được cấp cho nhà đầu tư có dự án đầu tư tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng. Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau, nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư. Khi thực hiện điều...

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Quảng Ninh

  Người nước ngoài khi muốn kinh doanh tại Quảng Ninh họ phải chấp nhận chính sách cũng như những thay đổi về quy định pháp luật của Việt Nam. Nắm vững các quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư giúp cho nhà đầu tư chủ động hơn trong việc chọn lựa dự án...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật