Thủ tục đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh


 

Đăng ký sáng chế là việc chủ sở hữu tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của sáng chế thông qua việc tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Thủ tục đăng ký sáng chế

 

Đăng ký bảo hộ sáng chế là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và thời gian để được cấp văn bằng bảo hộ kéo dài tới cả năm. Chính vì thế, ngay từ đầu nếu chủ sở hữu không được tư vấn chi tiết về mọi vấn đề pháp lý xoay quanh thủ tục này sẽ khiến chủ sở hữu vừa mất công sức, tốn chi phí và thời gian chỉ dành cho công việc soạn thảo hồ sơ, chưa kể việc đem nộp hồ sơ có thể bị trả về do hồ sơ không hợp lệ; vậy là lại phải bắt đầu quá trình lại từ đầu.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, Luật Quang Phong chuyên tư vấn và hỗ trợ khách hàng mọi dịch vụ liên quan đến Sở hữu trí tuệ nói chung và dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế nói riêng.

 

DỊCH VỤ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

 

 • Tư vấn cho khách hàng quy trình đăng ký sáng chế từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối cùng.

 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc đăng ký sáng chế

 • Tư vấn cho khách hàng viết bản mô tả sáng chế và chỉnh sửa bản mô tả sáng chế cho phù hợp với pháp luật Việt Nam

 • Tư vấn và tiến hành thủ tục tra cứu chính thức khả năng đăng ký kiểu sáng chế, đưa ra ý kiến kết luận về khả năng đăng ký của sáng chế?

 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế và đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

 •  Theo dõi hồ sơ đăng ký sáng chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký sáng chế (nếu có)

 •  Nhận văn bằng bảo hộ sáng chế, thông báo và chuyển cho khách hàng 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

Thủ tục đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

 

I. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế tại Quảng Ninh

 

Điều kiện bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 

1. Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ tại Quảng Ninh

- Sáng chế tại Quảng Ninh nói riêng và tại Việt Nam nói chung được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

 • Có tính mới;

Tính mới được thể hiện: chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng và mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác cả ở trong nước hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày chủ thể nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiênnếu đơn đăng ký sáng chế thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu tiên.

 • Có trình độ sáng tạo;

Có trình độ sáng tạo được căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng và mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ nước ta trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế nếu đơn đăng ký sáng chế thuộc trường hợp được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đăng ký bảo hộ đó phải là một bước tiến sáng tạo, không thể chế tạo một cách dễ dàng đối với người có trình độ hiểu biết trung bình đói với kỹ thuật tương ứng.

 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Có khả năng áp dụng công nghiệp thể hiện ở việc sáng chế đó có thể thực hiện được việc chế tạo hay sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được một kết quả ổn định.

- Sáng chế đăng ký bảo hộ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đó không phải là hiểu biết bình thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;

 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp cũng được thể hiện tương tự như trên

2. Những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế tại Quảng Ninh

Các đối tượng dưới đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.

 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.

 • Cách thức thể hiện thông tin.

 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.

 • Giống thực vật, giống động vật.

 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh.

 • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

3. Thời hạn bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 • Thời gian bảo hộ của văn bằng sáng chế sẽ là 20 năm tính từ ngày nộp đơn và không được gia hạn. Điều này có khác so với việc bảo họ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

 

II. Tại sao phải đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh?

 

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 

 • Khác với bảo hộ tác phẩm là được bảo hộ ngay khi được hình thành dưới dạng vật chất, việc bảo hộ sáng chế chỉ được thực hiện khi chủ thể sáng chế thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế đối với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Đăng ký sáng chế chính là thủ tục “khai sinh” về mặt pháp lý, là cơ sở để quá trình sáng tạo của chủ sở hữu được bảo vệ. Khi có tranh chấp xảy ra, văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế là chứng cứ duy nhất chứng minh quyền sở hữu độc quyền của chủ sở hữu mà không cần chứng cứ khác.

 • Nếu chủ sở hữu thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, trong thời bảo hộ chủ sở hữu được độc quyền sử dụng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế của mình, bất kỳ bên thứ ba nào khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đây chính là cơ sở để chủ sở hữu bảo vệ sáng chế của mình trước mọi hành vi cố tình ăn cắp, sử dụng sai mục đích và lạm dụng sáng chế của bên thứ ba.

 

III. Thủ tục đăng ký sáng chế tại Quảng Ninh

 

Đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 

1. Quyền đăng ký  bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

Cá nhân, tổ chức tại Quảng Ninh dưới đây có quyền đăng ký sáng chế:

 • Tác giả tại Quảng Ninh tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của chính mình;

 • Tổ chức hoặc cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới các hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật (quy định cụ thể tại Luật Sở hữu trí tuệ)

 • Trong trường hợp nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế tại Quảng Ninh thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký khi được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

 • Người có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức hoặc cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản không loại trừ trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

2. Trình tự thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

Bước 1 : Sử dụng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý

Trên thực tế, đây là bước không bắt buộc nhưng lại là bước rất cần thiết. Mỗi chủ thể đều có thể tự mình tiến hành mọi thủ tục. Tuy nhiên, những vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sáng chế nói riêng đặc biệt phức tạp, hơn nữa thời gian lại kéo dài. Nếu không có sự tư vấn và hỗ trợ từ phía các chuyên viên pháp lý, những chuyên gia về sở hữu trí tuệ việc đăng ký sáng chế sẽ trở lên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ riêng việc soạn thảo các đầu mục hồ sơ đã khiến các chủ thể đau đầu, chưa kể đến khi nộp hồ sơ, rất có thể hồ sơ sẽ bị trả về do không hợp lệ. Vậy là mỗi chủ thể sẽ phải thực hiện lại thủ tục từ đầu, vừa mất thời gian lại tốn công sức và tài chính.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế

Sau khi có sự tư vấn, mỗi chủ thể có thể chủ động cho việc chuẩn bị mọi loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng chế.

Bước 3: Tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế

 • Việc tra cứu khả năng đăng ký sáng chế rất quan trọng nhưng không phải là thủ tục bắt buộc, khách hàng có thể cân nhắc việc tra cứu. Tuy nhiên, với tư cách là đơn vị tư vấn đăng ký sáng chế, chúng tôi khuyên khách hàng nên tiến hành thủ tục tra cứu sáng chế trước khi chính thức nộp đơn đăng ký.

 • Một trong những yếu tố quan trọng nhất để sáng chế có đủ điều kiện bảo hộ là tính mới (sáng chế phải khác biệt với những cái đã có trước đó và chưa được bộc lộ dưới bất kỳ hình thức nào trước thời điểm nộp đơn). Do đó, chỉ sau khi đã nộp đơn đăng ký sáng chế khách hàng mới nên tiến hành công bố sáng chế ra ngoài thị trường

Bước 4: Nộp đơn đăng ký sáng chế và theo dõi đơn đăng ký sáng chế cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

* Quá trình xét nghiệm đơn

a) Thẩm định hình thức:

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Sau đó sẽ có kết luận là đơn hợp lệ hay không.

b) Công bố đơn hợp lệ:

 • Đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

 • Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

 • Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

c) Yêu cầu thẩm định nội dung:

 • Cục SHTT sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn sau khi đã nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung.

 • Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

 • Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

 • Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

d) Thẩm định nội dung:

 • Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung hoặc kể từ ngày công bố đơn.

3. Thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh (02 bản theo mẫu);

 • Bản mô tả sáng chế  (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);

 •  Yêu cầu bảo hộ sáng chế(02 bản);

 • Các tài liệu có liên quan (nếu có);

 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 • Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có địa chỉ ở 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

 •  02 văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đã Nẵng.

 • hoặc nộp qua đường bưu điện.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ và nhận kết quả đăng ký bảo hộ sáng chế tại Quảng Ninh

 • Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

 • Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;

 • Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố

 

Trân Trọng!

Ex: Trang Nguyễn 

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUANLưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong.hoai@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật