Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc

  Theo quy định của bộ luật dân sự 2015 có quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.   Thừa kế theo di chúc   KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: Gửi...

Chia di sản thừa kế theo pháp luật

Chia di sản thừa kế theo pháp luật

  Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết  cho những người còn sống theo hàng thừa kế, về điều kiện và trình tự thừa kế do Bộ luật dân sự 2015 quy định.   Chia di sản thừa kế theo pháp luật   KHÁCH HÀNG VUI LÒNG...

Tranh chấp tên miền tại Quảng Ninh

Tranh chấp tên miền tại Quảng Ninh

  Tên miền được cá nhân và các tổ chức đăng ký sử dụng nhằm mục đích thông qua đó góp phần quảng bá về sản phẩm, dịch vụ,  tổ chức,... tiến hành các hoạt động thương mại và phi thương mại trong môi trường Internet trên toàn thế giới. Các tên miền...

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự 2015

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự theo bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Khoản 1 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định rằng: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật