Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh


Người nước ngoài khi muốn được lao động hợp pháp tại Quảng Ninh thì trước hết cần phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài là chủ thể có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Vậy quy trình, thủ tục và điều kiện để được cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài như nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc cho các bạn.

 

Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

 

I. Điều kiện để lao động nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh

* Điều kiện chung cần đáp ứng khi xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Đối với lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng phải đáp ứng những điều kiện chung như sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Làm việc ở vị trí: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Phải có chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam về việc cho phép sử dụng lao động nước ngoài.

*Điều kiện về trình độ  phải đáp ứng theo chức danh công việc

Việt Nam luôn có chính sách ưu tiên sử dụng lao động Việt Nam. Chỉ những công việc nào đỏi hỏi trình độ và kỹ thuật mà lao động trong nước không đáp ứng được mới tuyển dụng lao động nước ngoài. Ngoài những điều kiện chung, đối với các chức danh làm việc khác nhau, lao động nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện về trình độ như sau:

Nếu lao động nước ngoài làm ở vị trí chuyên gia

 • Lao động nước ngoài làm ở vị trí chuyên gia tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện:
 • Phải có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài hoặc có đầy đủ:
 • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam

Nếu lao động nước ngoài làm ở vị trí lao động kỹ thuật

 • Lao động nước ngoài làm ở vị trí lao lao động kỹ thuật tại Việt Nam phải đáp ứng đủ điều kiện:
 • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm
 • Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo

Những đối tượng lao động nước ngoài nào phải xin giấy phép lao động khi làm việc tại Quảng Ninh?

Mọi lao động nước ngoài khi muốn làm việc tại các doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải xin giấy phép lao động theo quy định. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Những trường hợp không phải xin giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam gồm:

 • Lao động nước ngoài là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam;
 • Lao động nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần tại Việt Nam;
 • Lao động nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
 • Lao động nước ngoài đến Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Lao động nước ngoài tới Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được;
 • Lao động nước ngoài là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư;
 • Lao động nước ngoài đến Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;
 • Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Như vậy, nếu không thuộc những trường hợp vừa nêu trên, lao động nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo đúng quy định.

Vậy thủ tục thực hiện thế nào? Hãy đọc hết bài viết này nhé!

II. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Bước 1: Xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại Quảng Ninh

Trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải có công văn xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước khoảng 30 ngày tính từ ngày dự kiến sử dụng lao động. Hồ sơ xin chấp thuận bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Công văn xin chấp thuận sử dụng lao động;

 2. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (của đơn vị sử dụng lao động nước ngoài);

 3. Văn bản uỷ quyền/ Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (nếu không phải đại diện pháp luật).

Nếu trụ sở công ty sử dụng lao động nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh: Nộp hồ sơ xin chấp thuận tại Bộ phận một cửa của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh (ở Trung tâm hành chính công tỉnh).

Nếu trụ sở công ty nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh:  Nộp hồ sơ xin chấp thuận tại Ban Quản lý khi công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh.

Thời gian xử lý là 15 ngày làm việc. Nếu được chấp thuận thì sẽ có công văn đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho phép sử dụng lao động nước ngoài với vị trí đã xin. Trường hợp từ chối UBND tỉnh sẽ có công văn trả lời để công ty được biết.

Bước 2: Soạn hồ sơ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Sau khi được sự đồng ý của UBND tỉnh về việc cho phép sử dụng lao động nước ngoài cần phải soạn hồ sơ để xin giấy phép gồm những giấy tờ sau:

 1. Công văn xin cấp giấy phép lao động (theo mẫu);

 2. Giấy khám sức khoẻ;

 3. Phiếu lý lịch tư pháp;

 4. Bản sao văn bản xác nhận, chứng minh trình độ và kinh nghiệm của lao động nước ngoài (chứng nhận chuyên gia, bằng cao đẳng, đại học, xác nhận kinh nghiệm…) – tuỳ vào vị trí mà người lao động đảm nhiệm sẽ chuẩn bị giấy tờ phù hợp;

 5. 02 ảnh thẻ 4x6 chụp phông nền trắng, không đeo kính màu;

 6. Bản sao hộ chiếu còn giá trị sử dụng của lao động nước ngoài;

 7. Các giấy tờ khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.

(Trong thời gian chờ đợi xin chấp thuận sử dụng lao động, lao động nước ngoài nên thực hiện luôn các thủ tục để khám sức khoẻ, xin lý lịch tư pháp hoặc hợp pháp hoá lãnh sự các giấy tờ nước ngoài để tránh mất thời gian)

QPLaw có hỗ trợ dẫn lao động nước ngoài đi khám bệnh tại cơ sở đúng thẩm quyền tại Việt Nam,  có hỗ trợ xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam, có hỗ trợ công chứng, dịch thuật, hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ nước ngoài. Vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi khi gặp vướng mắc về vấn đề này.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Tương tự như trường hợp nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động, việc xác định cơ quan nộp hồ sơ và cấp giấy phép lao động như sau:

Nếu trụ sở công ty sử dụng lao động nằm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh (ở Trung tâm hành chính công tỉnh).

Nếu trụ sở công ty nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh: Nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khi công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất tại Quảng Ninh.

Hồ sơ được tiếp nhận sẽ được xử lý trong vòng 07 ngày làm việc. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy phép lao động. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hoặc bị từ chối cấp giấy phép thì cơ quan cấp phép sẽ hướng dẫn và văn bản trả lời để người sử dụng lao động được biết.

Bước 4: Nhận kết quả thủ tục xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Căn cứ ngày hẹn trên giấy biên nhận, người nộp hồ sơ lên Bộ phận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh để nhận Giấy phép lao động nếu hồ sơ được chấp thuận.

Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung thì công ty sửa hồ sơ theo hướng dẫn của chuyên viên. Ngày nộp lại hồ sơ được tính là ngày bắt đầu nộp hồ sơ.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động ký kết với chủ sở dụng lao động nhưng không quá 02 năm. Khi giấy phép lao động sắp hết hạn, nếu tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài thì người sử dụng phải làm thủ tục xin cấp lại theo quy định.

 

(GPLĐ do QPLaw xin cấp cho khách hàng tại Quảng Ninh)

 

Bước 5: Những việc phải làm sau khi xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Ký hợp đồng với lao động nước ngoài: Hợp đồng ký kết giữa công ty và lao động nước ngoài phải tuân theo pháp luật Việt Nam về hợp đồng. Hợp đồng phải có chữ ký của cả hai bên, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bảo lãnh và xin cấp thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài: Để tạm trú tại Việt Nam lâu dài, không phải xuất cảnh nhiều lần khi hết hạn visa, công ty sử dụng lao động phải làm thủ tục bảo lãnh và xin thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.

* Hồ sơ xin bảo lãnh gồm những giấy tờ sau:

 1. Công văn bảo lãnh (Mẫu NA2);

 2. Mẫu giới thiệu chữ ký, con dấu của đơn vị bảo lãnh (Mẫu NA16);

 3. Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền cho người đi làm thủ tục.

* Hồ sơ xin thẻ tạm trú gồm những giấy tờ sau:

 1. Tờ khai xin thẻ tạm trú (Mẫu NA8);

 2. Công văn đề nghị xin thẻ tạm trú (Mẫu NA6);

 3. Bản gốc hộ chiếu của lao động nước ngoài;

 4. Bản sao giấy phép lao động;

 5. Xác nhận đã khai báo tạm trú tại Việt Nam;

 6. 02 ảnh thẻ 2x3 của lao động nước ngoài.

Tham gia BHXH theo quy định: Khi đã ký hợp đồng, công ty sử dụng lao động phải tham gia BHXH cho lao động nước ngoài theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Nếu phát sinh thuế TNCN, phải làm hồ sơ kê khai thuế TNCN cho lao động nước ngoài theo đúng quy định.

III. Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Vấn đề sử dụng lao động nước ngoài được quản lý chặt chẽ tại Việt Nam nói chung và tại Quảng Ninh nói riêng. Việc sử dụng lao động nước ngoài thuộc diện phải xin cấp phép nhưng chưa được cấp phép, không làm thủ tục xin cấp phép là vi phạm quy định. Ngoài việc người lao động bị bị trục xuất, người sử dụng lao động còn phải bị xử phạt hành chính với mức phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 đến 10 người;
 • Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung là: đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

(Căn cứ  Nghị định Số: 28/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, QPLaw tự hào là một trong những đơn vị uy tín về “Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động” tại Quảng Ninh được nhiều khách hàng và Quý công ty lựa chọn.

Vì sao lựa chọn chúng tôi?

QPLaw có địa chỉ trụ sở tại Quảng Ninh và Hà Nội, thuận tiện cho việc tư vấn và hỗ trợ khách hàng mọi thủ tục liên quan đến xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh và xin thẻ tạm trú tại Hà Nội.

QPLaw hỗ trợ dịch vụ trọn gói, bao gồm làm cả xin lý lịch tư pháp, hỗ trợ hợp pháp hoá lãnh sự, xin chấp thuận, xin giấy phép, thủ tục bảo lãnh và xin thẻ tạm trú.

QPLaw soạn thảo hồ sơ nhanh chóng và chính xác, bàn giao kết quả đúng thời gian đã cam kết với khách hàng.

QPLaw cam kết bảo mật thông tin và hồ sơ khách hàng, dịch vụ uy tín và chi phí hợp lý.

 

Xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

 

Nội dung dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

 • Tư vấn mọi vấn đề pháp lý để người nước ngoài lao động hợp pháp tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn và hỗ trợ xin phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam;
 • Tư vấn và hỗ trợ đưa người nước ngoài đi khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh theo quy định tại Việt Nam và Quảng Ninh;
 • Tư vấn và hỗ trợ dịch thuật, công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự các giấy tờ của người nước ngoài;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đại diện thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện xin visa, bảo lãnh vào Việt Nam cho lao động nước ngoài;
 • Tư vấn và hỗ trợ xin thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài khi làm việc tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn và hỗ trợ những thủ tục có liên quan cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn và hỗ trợ những nội dung pháp lý có liên quan khác.

Chi phí xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh

Chi phí luôn là vấn đề mọi khách hàng và quý Doanh nghiệp quan tâm khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Với “Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh”, QPLaw có tách chi phí từng nội dung dịch vụ và dịch vụ trọn gói để khách hàng có thể lựa chọn. Nội dung trọn gói bao gồm: xin Lý lịch tư pháp + Hỗ trợ khám sức khoẻ + Xin công văn bảo lãnh + xin chấp thuận lao động + Xin giấy phép lao động + Xin thẻ tạm trú

Khách hàng liên hệ với chúng tôi để báo phí chi tiết từng nội dung dịch vụ và trọn gói.

Cách thức liên hệ “Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh”

Nếu có nhu cầu xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh vui lòng liên hệ:

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến “Dịch vụ xin giấy phép lao động tại Quảng Ninh”. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Trân Trọng!

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong.hoai@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật