Các yếu tố cấu thành tội giết người theo bộ luật hình sự 2015

Các yếu tố cấu thành tội giết người theo bộ luật hình sự 2015

  Tội giết người là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Hành vi giết người là hành vi có khả năng gây ra cái chết hoặc chấm dứt sự sống. Hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc có thể giới hạn dưới dạng không hành...

Phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm

Phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm

  Tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Trong Bộ luật hình sự 2015 phân tội phạm ra làm bốn nhóm: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiệm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sự phân biệt bốn nhóm...

Tội cưỡng đoạt tài sản

Tội cưỡng đoạt tài sản

  Cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Được quy định tại Điều 170 của Bộ luật hình sự 2015   Tội cưỡng đoạt tài sản   KHÁCH HÀNG VUI LÒNG...

Phân tích khái niệm tội phạm trong bộ luật hình sự 2015

Phân tích khái niệm tội phạm trong bộ luật hình sự 2015

  Tội phạm là chế định quan trọng và chủ yếu của luật hình sự. Nội dung của khái niệm tội phạm đã thể hiện một cách rõ nét bản chất giai cấp, các đặc điểm chính trị xã hội cũng như những đặc điểm pháp lý của luật hình sự. Đồng thời nó còn được xem như là điều...

Quy định phòng vệ chính đáng trong bộ luật hình sự hình 2015

Quy định phòng vệ chính đáng trong bộ luật hình sự hình 2015

  Hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng. Vậy thế nào được coi là phòng vệ chính đáng? Phòng vệ chính đáng có phải là tội hay không? Khi nào...

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể về định nghĩa, nội dung thời hiệu và các quy định khác liên quan đến Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hì nh sự, cụ thể như sau:   Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự   KHÁCH HÀNG VUI...

Tội cố ý gây thương tích trong bộ luật hình sự 2015

Tội cố ý gây thương tích trong bộ luật hình sự 2015

  Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác là hành vi của một người cố ý làm cho người khác bị thương hoặc tổn hại đến sức khoẻ. Được quy định tại điều 134 BLHS 2015, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được cấu...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật