Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2018

  Từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 153/2016/NĐ-CP. Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2018   KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: Gửi email:   luatquangphong@gmail.com Hoặc chat trực...

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

  Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thay thế cho Nghị định số 122/2015/NĐ-CP.       Theo đó, mức lương...

Thời giờ nghỉ ngơi dành cho người lao động

Thời giờ nghỉ ngơi dành cho người lao động

  Thời giờ nghỉ ngơi dành cho người lao động  

Thời giờ làm việc của người lao động

Thời giờ làm việc của người lao động

  Thời giờ làm việc của người lao động được quy định tại Mục 1 Chương VII Bộ Luật Lao động năm 2013. Cụ thể như sau:      

Những trường hợp nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động

Những trường hợp nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động

  1. Nghỉ hằng năm   Nếu người lao động có thời gian làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động khi nghỉ hằng năm. Cụ thể như sau: Nghỉ 12 ngày làm việc với người làm công việc trong điều kiện bình thường;...

Trợ cấp thôi việc khi kết thúc hợp đồng lao động

Trợ cấp thôi việc khi kết thúc hợp đồng lao động

    1. Các trường hợp người sử dụng lao động phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động   Nếu người lao động làm việc thường xuyên đủ 12 tháng trở lên mà thôi việc thuộc một trong những trường hợp dưới đây thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp...

Tai nạn lao động trong quá trình làm việc

Tai nạn lao động trong quá trình làm việc

  Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Quy định về tai nạn lao động được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc. Khi xảy ra tai nạn lao động trong quá...

Thủ tục đăng ký thang bảng lương tại Quảng Ninh

Thủ tục đăng ký thang bảng lương tại Quảng Ninh

  Việc xây dựng thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một tất yếu khách quan của hệ thống chính sách tiền lương nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; đảm bảo nguồn thu đúng luật định của bảo hiểm xã hội, là công cụ quản...

Chế độ đãi ngộ đối với lao động nữ

Chế độ đãi ngộ đối với lao động nữ

Những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách tạo điều kiện để phụ nữ được bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực lao động-việc làm. Chế độ đãi ngộ đối với lao động nữ   KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: Gửi email:...

 1   2  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật