Người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh


 

Có nhiều hình thức để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Một trong những hình thức được lựa chọn nhiều là thực hiện góp vốn vào công ty  tại Quảng Ninh. Đây là hình thức đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí khi không cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vậy thủ tục này thực hiện như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

I. Điều kiện người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

 

1. Điều kiện để người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Để thực hiện góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh, người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động và các điều kiện khác theo quy định pháp luật Việt Nam và của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty không bị hạn chế trừ những trường hợp sau:
 •  Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không phải là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hình thức người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Người nước ngoài thực hiện góp vốn theo những hình thức sau:

 • Người nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần thông qua việc mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Người nước ngoài góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Người nước ngoài góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
 • Người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh theo hình thức khác.

 

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Quảng Ninh

 

II. Thủ tục để người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Khi người nước ngoài góp vốn vào công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn và thủ tục thay đổi thành viên công ty. Nội dung thực hiện hai thủ tục này như sau:

1. Thủ tục đăng ký góp vốn của người nước ngoài vào công ty tại Quảng Ninh

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

 2. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nước ngoài (trường hợp tổ chức nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

 3. Những tài liệu, giấy tờ khác tuỳ từng trường hợp cụ thể như: xác nhận số dư tài khoản, báo cáo tài chính nếu là tổ chức…

Hồ sơ chuẩn bị đầy đủ được nộp tại Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Thời gian xử lý hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Tuỳ từng trường hợp, hồ sơ phải xin ý kiến của các sở, ban ngành khác thì thời gian xử lý sẽ kéo dài hơn.

Kết quả của thủ tục là Thông báo về việc đáp ứng điều kiện về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

2. Thủ tục thay đổi thành viên/ cổ đông công ty tại Quảng Ninh

Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Phòng kinh tế đối ngoại tỉnh Quảng Ninh, phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên/ cổ đông công ty để hoàn thiện thủ tục người nước ngoài góp vốn vào công ty.

Hồ sơ thay đổi thành viên/ cổ đông công ty bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Bản sao Thông báo về việc đáp ứng điều kiện về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

 2. Biên bản + Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty cổ phần);

 3. Biên bản + Quyết định họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên);

 4. Thông báo về việc thay đổi thành viên/ cổ đông công ty;

 5. Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng (trường hợp chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong công ty);

 6. Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông công ty sau khi nhà đầu tư góp vốn;

 7. Xác nhận/ Giấy chứng nhận góp vốn của người nước ngoài;

 8. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nước ngoài;

 9. Giấy đề nghị đăng công bố điện tử;

 10. Những giấy tờ khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Hồ sơ thay đổi thành viên/ cổ đông công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Thời gian xử lý là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả trả về là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (đối với công ty TNHH 2 thành viên) hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin cổ đông (đối với công ty cổ phần).

 

III. Dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

1. Chi phí  dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Chi phí luôn là vấn đề mà các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hàng đầu khi tìm hiểu dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Chi phí phụ thuộc vào các yếu tố:

 • Mức độ phức tạp trong việc tư vấn và soạn thảo hồ sơ;
 • Thời gian xử lý công việc;
 • Các yếu tố khác tuỳ từng trường hợp cụ thể.

Do vậy khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng, chúng tôi sẽ xem xét và báo phí để người nước ngoài được biết.

2. Nội dung dịch vụ hỗ trợ người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh

Nội dung tư vấn người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh:

 • Tư vấn pháp luật về các loại hình kinh doanh có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và lộ trình cam kết WTO;
 • Tư vấn pháp luật về điều kiện và hình thức để người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn về tỷ lệ sở hữu vốn và phương thức góp vốn, quản lý phần vốn góp của người nước ngoài trong công ty tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn về cách thức hoạt động các loại hình doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào;
 • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên góp vốn vào công ty cũng như các chức danh quản lý khác trong công ty tại Quảng Ninh;
 • Tư vấn về việc chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và cách thức xử lý các khoản nợ phát sinh;

Nội dung đại diện người nước ngoài thực hiện thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ để người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn và thay đổi cổ đông/ thành viên công ty tại Quảng Ninh;
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực những tài liệu, giấy tờ có liên quan để thực hiện thủ tục;
 • Đi lấy kết quả và bàn giao đúng thời hạn đã cam kết với khách hàng;
 • Hỗ trợ cung cấp biểu mẫu, văn bản có liên quan theo yêu cầu của khách hàng;
 • Hỗ trợ tư vấn kế toán, pháp lý doanh nghiệp và những vấn đề liên quan khác sau khi người nước ngoài góp vốn vào công ty tại Quảng Ninh.

 

Trân Trọng!

 

Hotline: 0984 560 266 - 0978 412 600

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong.hoai@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật