Thủ tục cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh


 

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, đảm bảo hoạt động quản lý xây dựng theo quy hoạch, khi tiến hành khởi công xây dựng công trình, nhà ở chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng (trừ trường hợp được miễn).

Giấy phép xây dựng được hiểu là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Giấy phép xây dựng gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;

 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo; 

 • Giấy phép di dời công trình.

 

Dịch vụ cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

Luật Quang Phong cam kết:

 • Tư vấn uy tín và chuyên nghiệp;

 • Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo hồ sơ;

 • Đại diện khách hàng đi nộp hồ sơ và lấy kết quả;

 • Giá thành dịch vụ hợp lý;

 • Cung cấp miễn phí biểu mẫu, VBPL có liên quan nếu KH yêu cầu;

 

 

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

 

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;

 2. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

 3. Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

 4. Quyết định số 898/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban  hành quy định quản lý, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

 5. Quyết định Số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

 

I. Các trường hợp không phải xin Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư trước khi khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình bất kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng, trừ các trường hợp dưới đây:

 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

 • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

 • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

 • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

 • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định;

 • Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

 • Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

 • Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

 • Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/06/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Xây dựng;

 

Xin cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

II. Điều kiện để cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị tại Quảng Ninh

 

Đối với công trình trong đô thị tại Quảng Ninh nếu đáp ứng được các điều kiện dưới đây sẽ được cấp Giấy phép xây dựng:

 • Công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

 • Công trình phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định;

 • Có hồ sơ xin cấp Giấy phép hợp lệ.

 

2. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị tại Quảng Ninh

 

Công trình không theo tuyến ngoài đô thị tại Quảng Ninh được cấp Giấy phép xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

 • Công trình phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định;

 • Có hồ sơ xin cấp Giấy phép hợp lệ.

 

3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Quảng Ninh

 

Nhà ở riêng lẻ tại Quảng Ninh được cấp Giấy phép xây dựng khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Nhà ở phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác. Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận;

 • Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng hợp lệ;

Ngoài ra:

 • Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định đã nêu trên và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

 • Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

 

4. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại Quảng Ninh

 

Điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • Công trình, nhà ở được cấp Giấy phép xây dựng tạm không được xây dựng tầng hầm, tầng nửa hầm, có số tầng tối đa không quá 1 tầng và chiều cao tối đa không quá 4,2 m (chưa kể chiều cao phần mái); phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan trong khu vực và tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, xây dựng; khuyến khích sử dụng kết cấu đơn giản và vật liệu nhẹ, dễ tháo dỡ;

 • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và không yêu cầu bồi thường đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Trường hợp khu vực quy hoạch có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ đầu tư không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

 • Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định nêu trên và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5 của Quyết định Số: 3272/2016/QĐ-UBND;

 • Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện theo quy định và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quyết định Số: 3272/2016/QĐ-UBND;

 • Giấy phép xây dựng có thời hạn chỉ cấp cho từng công trình, nhà ở riêng lẻ, không cấp theo giai đoạn và cho dự án.

 • Thời gian tồn tại đối với công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn: Theo thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng, lần đầu cấp tối đa không quá 3 năm. Trong trường hợp công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời hạn tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại theo tình hình thực tế thực hiện quy hoạch.

 • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

 

dịch vụ xin cấp Giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

 

III. Hồ sơ xin cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

Tham khảo bài viết: Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh

 

IV. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tại Quảng Ninh được xác định như sau:

 • Đối với công trình cấp đặc biệt tại Quảng Ninh: Bộ Xây dựng cấp Giấy phép;

 • Đối với công tình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do Tỉnh quản lý; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép;

 • Đối với công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất trên địa bàn Tỉnh (trừ các công trình cấp đặc biệt): Ban Quản lý khu kinh tế cấp Giấy phép;

 • Đối với các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý: UBND cấp huyện/ thị xã/ thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép.

 

V. Thủ tục cấp Giấy phép Xây dựng tại Quảng Ninh

 

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ

Chủ đầu tư xác định đúng công trình xây dựng cần xin giấy phép để soạn thảo hồ sơ xin cấp phép hợp lệ.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ được gửi tới bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện.

 

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên khi tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho chủ đầu tư xây dựng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ về mặt nội dung và hình thức sẽ không được tiếp nhận và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện tiếp hồ sơ.

 

Bước 4: Thẩm định hồ sơ

Hồ sơ được tiếp nhận sẽ được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và kiểm tra thực địa trong vòng 05 ngày làm việc.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu nhận thấy hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng với thực tế, chủ đầu tư xây dựng được hướng dẫn hoàn thiện tiếp hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc. Trường hợp chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư biết. Nếu hồ sơ vẫn không hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan cấp Giấy phép Thông báo cho chủ đầu tư về việc không cấp Giấy phép Xây dựng (có nếu rõ lý do).

 

Bước 5: Cấp Giấy phép Xây dựng

Tùy vào từng trường hợp cụ thể cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện cấp Giấy phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết);

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 8 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp hết thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 7 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp được Cấp Giấy phép xây dựng, chủ đầu tư xây dựng căn cứ ngày hẹn trên Giấy biên nhận lên Bộ phận trả kết quả của Trung tâm hành hính công lấy Giấy phép.

 

Trân Trọng!

Ex: Trang Nguyễn

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUANLưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong.hoai@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật