Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế mới nhất hiện nay

Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế mới nhất hiện nay

  Cập nhật các văn bản thuế mới nhất hiện nay về thuế GTGT, TNCN, TNDN, quản lý thuế, đăng ký thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ BHXH, BHYT,BHTN…. bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.   

Thông tư 133 sửa đổi khác gì so với Quyết định 48

Thông tư 133 sửa đổi khác gì so với Quyết định 48

  Thông tư 133/2016/TT-BTC ra đời thay thế cho Quyết định 48/2006/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Dưới đây là những điểm mới , những điểm sửa đổi, bổ sung của Thông tư 133 so với Quyết định 48 trước đây.     

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành hóa đơn

Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành hóa đơn

  BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 0 4 năm 2017...

Nội dung chính thông tư 133/2016/TT-BTC

Nội dung chính thông tư 133/2016/TT-BTC

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm: nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh...

Luật Trẻ em

Luật Trẻ em

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 102/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016  ...

Thông tư 03/2014/TT-BKHDT

Thông tư 03/2014/TT-BKHDT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 03/2014/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014  ...

Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã

Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã

  CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 193/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013  ...

 1   2   3   4   5  

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật