Luật Trẻ em

Luật Trẻ em

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 102/2016/QH13 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016  ...

Luật Hợp tác xã

Luật Hợp tác xã

  QUỐC HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Luật số: 23/2012/QH13   LUẬT Hợp tác xã   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Ngân sách Nhà nước 2015

  Luật Ngân sách Nhà nước 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Luật Kế toán 2015

Luật Kế toán 2015

  Luật Kế toán 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Luật Phí và lệ phí 2015

Luật Phí và lệ phí 2015

  Luật Phí và lệ phí 2015 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Luật Báo chí 2016

Luật Báo chí 2016

  Luật Báo chí năm 2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Luật Dược 2016

Luật Dược 2016

  Luật Dược số 105/2016/QH13 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014

  QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014     LUẬT...

Luật hôn nhân gia đình 2014

Luật hôn nhân gia đình 2014

  QUỐC HỘI Luật số: 52/2014/QH13   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   LUẬT Hôn nhân và gia đình   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Luật đất đai năm 2013

Luật đất đai năm 2013

  QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013    ...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015

  Bộ Luật Dân sự 2015 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Bạn đọc có thể tải văn bản đầy đủ tại đây.

Luật Cán bộ, công chức

Luật Cán bộ, công chức

  QUỐC HỘI --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Luật số: 22/2008/QH12 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008...

Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp năm 2013

 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.   QUỐC HỘI  ...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật