Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế mới nhất hiện nay

Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế mới nhất hiện nay

  Cập nhật các văn bản thuế mới nhất hiện nay về thuế GTGT, TNCN, TNDN, quản lý thuế, đăng ký thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ BHXH, BHYT,BHTN…. bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.   

Thông tư 133 sửa đổi khác gì so với Quyết định 48

Thông tư 133 sửa đổi khác gì so với Quyết định 48

  Thông tư 133/2016/TT-BTC ra đời thay thế cho Quyết định 48/2006/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Dưới đây là những điểm mới , những điểm sửa đổi, bổ sung của Thông tư 133 so với Quyết định 48 trước đây.     

Công ước Luật Biển

Công ước Luật Biển

  CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN  (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982)    CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC    Với lòng mong muốn giải quyết, trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau, mọi vấn đề liên quan đến luật...

Thỏa ước Madrid

Thỏa ước Madrid

  VĂN KIỆN THỎA ƯỚC MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA (Ban hành ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Brussel 14.12.1900, tại Washington 2.6.1911, tại La Hay 6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Nice 15.6.1957 và tại Stockholm 14.7.1967, và thay đổi ngày 2.10.1979)

Nghị định thư Madrid

Nghị định thư Madrid

  NGHỊ ĐỊNH THƯ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA ƯỚC MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989

Công ước La Hay

Công ước La Hay

  CÔNG ƯỚC LA HAYE 1993 VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC CON NUÔI QUỐC TẾ   Các quốc gia ký Công ước này, Công nhận rằng để phát triển hài hoà và toàn diện nhân cách của mình, trẻ em cần phải được lớn lên trong môi...

Công ước Berne

Công ước Berne

  CÔNG ƯỚC BERNE VỀ BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT (Đạo luật Paris, ngày 24 tháng 07 năm 1971 Sửa đổi ngày 28 tháng 09 năm 1979) (Văn kiện này do Cục Bản quyền tác giả văn học-nghệ thuật, Bộ VHTT cung cấp)   Các nước tham gia Liên hiệp cùng...

Công ước Paris

Công ước Paris

  VĂN KIỆN CÔNG ƯỚC PARIS VỀ BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (Thông qua ngày 20/3/1883, được sửa đổi tại Brussels ngày 14/12/1900, tại Washington ngày 2/6/1911, tại LaHay ngày 6/11/1925, tại London ngày 2/6/1934, tại Lisbon ngày 31/10/1958 và tại Stockholm ngày 14/7/1967, và được tổng...

Công ước Viên

Công ước Viên

  CÔNG ƯỚC VIÊN 1969 VỀ LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Ký ngày 23/05/1969 tại Viên Có hiệu lực ngày 27/01/1980   VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES Vienna, 23 May 1969 entry into force: 27 January 1980     Các quốc gia tham gia công ước này...

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật