Xin cấp lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh


 

Nhu cầu của người dân xin cấp lý lịch tư pháp gần đây ngày càng tăng do có nhiều người du học, lao động tại nước ngoài, xuất cảnh định cư tại nước ngoài, bổ túc hồ sơ cá nhân... Nhiều người thắc mắc trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp ra sao, thời gian giải quyết hồ sơ trong bao lâu? Luật Quang Phong chúng tôi chuyên cung ứng và hỗ trợ dịch vụ pháp luật cho quý khách hàng có nhu cầu xin lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh, với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm cam kết sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất.

Xin lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

 

Dịch vụ xin lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 

Xin cấp lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

 

I. Căn cứ pháp lý của thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

- Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/06/2009

- Nghị định 111/2010/NĐ – CP ngày 23/11/2010 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

- Thông tư 13/2011/TT – BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu số lý lịch tư pháp; Thông tư 174/2011/TT – BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Các văn bản hướng dẫn có liên quan

 

II.Nội dung về lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

1. Thuật ngữ về lý lịch tư pháp 

Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

2. Mục đích của quản lý lý lịch tư pháp

- Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

- Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

- Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

- Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Nguyên tắc quản lý lý lịch tư pháp

- Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

- Bảo đảm tôn trọng bí mật đời tư của cá nhân.

- Thông tin lý lịch tư pháp phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy đủ, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong Phiếu lý lịch tư pháp.

4. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp

- Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Toà án Việt Nam, Toà án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

- Người nước ngoài bị Toà án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài bị Toà án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

 

III. Phiếu lý lịch tư pháp

1. Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

2. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình

- Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

+ Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam .

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

+ Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

+ Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

+ Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 

 

IV. Thủ tục xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Quảng Ninh

1. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Quảng Ninh

- Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài là một văn bản do Cơ quan Tư pháp có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho người nước ngoài xác định tình trạng pháp lý của người nước ngoài trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

- Người nước ngoài tạm trú tại Quảng Ninh từ đủ 6 tháng trở lên thì nếu muốn xin lý lịch tư pháp thì làm thủ tục cấp lý lịch tư pháp tại Sở tư pháp Quảng Ninh

- Việc người nước ngoài cư trú từ 6 tháng trở lên được căn cứ vào thời hạn tạm trú của Visa mà họ đang sử dụng và có xác nhận tạm trú của công an xã/phường nơi người nước ngoài đó đăng ký tạm trú.

- Lý lịch tư pháp cấp cho người nước ngoài được người nước ngoài sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy phép lao động (Vietnam Work Permit) theo quy định của pháp luật lao động, Lý lịch tư pháp sử dụng vào mục đích xin cấp phép đầu tư, nhận con nuôi ….. và các mục đích khác sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam ….

Trình tự thực hiện:

 Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nhận mẫu tờ khai và hướng dẫn tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

+ Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ;

+ Nhận kết quả tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/TP-LLTP);

+ Hộ chiếu và Visa của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Thẻ thường trú hoặc tạm trú (bản photo kèm bản chính để đối chiếu), Sổ tạm trú (bản sao) hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an phường, xã, thị trấn.

 + Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 15 (mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1/Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2.

 

 

 

 

2. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp ủy quyền thực hiện

Trình tự thực hiện:

- Người được ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nhận mẫu tờ khai và hướng dẫn tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

+ Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ;

+ Nhận kết quả tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 04/TP-LLTP);

+ Văn bản ủy quyền về việc yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp;

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (của người được ủy quyền và người ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp);

+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (của người được ủy quyền và người ủy quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp).

+ Số lượng hồ sơ:02 bộ.

Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 (mười năm) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1.

 

 

3. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân là người Việt Nam sinh sống và làm việc trực tiếp tại Quảng Ninh.

Trình tự thực hiện:

- Người yêu cầu nhận mẫu tờ khai và hướng dẫn tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;

+ Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ;

+ Nhận kết quả tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/TP-LLTP);

+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (bản photo kèm bản chính để đối chiếu);

+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (bản photo kèm bản chính để đối chiếu).

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dânViệt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 (mười năm) ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu Lý lịchTư phápsố 1/Phiếu Lý lịch Tư pháp số 2.

 

Trân trọng!

Ex: Trường Trịnh

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Gửi email: luatquangphong@gmail.com

Hoặc chat trực tiếp trên website

ĐỂ ĐƯỢC MIỄN PHÍ TƯ VẤN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

 


Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn chính xác nhất về nội dung này.

Luat Quang Phong

LUẬT QUANG PHONG

Văn phòng tại Hà Nội: Số 16 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng tại Quảng Ninh: Số 67 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Hotline: 0984.560.266 -  0978.412.600

Email: luatquangphong.hoai@gmail.com     

Website: luatquangphong.com

LUẬT QUANG PHONG

 

 - Tư vấn mọi vấn đề liên quan để khách hàng có  lựa chọn tối ưu nhất cho vụ, việc trên;

 - Soạn hồ sơ cho khách hàng;

 - Đại diện đến cơ quan nhà nước làm thủ tục nộp      hồ sơ, theo dõi tình trạng hồ sơ, nhận kết quả;

 - Bàn giao giấy tờ (kết quả) cho khách hàng;

 - Chuyển hồ sơ lưu cho khách hàng

 

Luat Hieu GiaChia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Tìm kiếm

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT (24h/7):

Gọi: 0984.560.266

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
TƯ VẤN LUẬT ONLINE (24h/7)

Gọi: 0978.412.600

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Dịch vụ nổi bật